نام پدر: باباخان
تاریخ تولد: 3-4-1335 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - بجنورد 
تاریخ شهادت : 16-3-1366 شمسی
محل شهادت : بانه 
گروه توپخانه61محرم-مسئول تعمیر ونگهداری
بسیجی
گلزار شهدا: دراقانلو 
خراسان شمالی - بجنورد