شهید حیدرعلی کلاته ای
نام پدر: احیامحمد

تاریخ تولد: 12-9-1348 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - بجنورد
تاریخ شهادت : 22-4-1367 شمسی
محل شهادت : اهواز 
سرباز - خدمه توپ-قدر
گلزار شهدا: انصار الحسین- قطعه 2
خراسان شمالی - بجنورد