نام غلام حسن استان خراسان شمالی
نام خانوادگی ثباتی شهرستان
نام پدر احمدعلی بخش / شهر خراسان شمالی - شیروان
تاریخ تولد 1344/03/03 دهستان ملاباقر
تاریخ شهادت ابادان 1367/05/18 نام گلزار ملاباقر

گروه توپخانه61محرم بیسیمچی
سرباز