احیا حسینی
نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 11-8-1346 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 26-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
سرباز-خدمه توپ 
گلزار شهدا: بهشت حمزه شیروان 
خراسان شمالی - شیروان