شهیداسدالله شاهرخی
نام پدر: عبداله

تاریخ تولد: 2-12-1345 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - شیروان 
تاریخ شهادت : 8-10-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت 
سرباز-مخابرات 
گلزار شهدا: بی بهره
خراسان شمالی - شیروان