فاضل شیرالی
نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 17-10-1342 شمسی
محل تولد: ماهشهر 
تاریخ شهادت : 21-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: ماهشهر 
خوزستان - بندرماهشهر