فرزند: عزیز الله

تاریخ ولادت : 1347/02/10 

تاریخ شهادت : 1367/02/27 

محل شهادت :بانه 

گروه توپخانه61محرم-خدمه توپ

سرباز

گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:مزده ( فتح المبین)

 شهر:خراسان رضوی - خلیل آباد