نام پدر: حسینعلی
تاریخ تولد: 6-1-1345 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 19-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گروه توپخانه61محرم-سرباز

گلزار شهدا:علی ابادک 
خراسان رضوی - بردسکن