نام پدر: حیدر
 تاریخ تولد: 12-3-1343 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - فریمان 
تاریخ شهادت : 2-11-1365 شمسی
محل شهادت : اهواز 
گروه توپخانه 61محرم-فرمانده توپ
سرباز
گلزار شهدا:  بهشت رضا بلوک:30 قطعه:61 شماره مزار:23
 خراسان رضوی - مشهد