علی اکبر
نام پدر: رمضان علی
تاریخ تولد: 1-1-1345 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - نیشابور 
تاریخ شهادت : 23-5-1365 شمسی
محل شهادت : هورالعظیم 
گروه توپخانه61محرم-فرمانده توپ
سرباز
گلزار شهدا:گلبوی سفلی 
خراسان رضوی - نیشابور