شهید سید ناصر نعمتی
نام پدر: محمود
تاریخ تولد: 1-1-1343 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد 
تاریخ شهادت : 11-4-1366 شمسی
محل شهادت : بانه 
پاسدار
گروه توپخانه61محرم-جانشین گردان
گلزار شهداحرم مطهر بلوک 150
خراسان رضوی - مشهد