نام پدر: رجبعلی
بسیجی 
تاریخ تولد: 30-7-1344 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 5-4-1366 شمسی
بانه
گروه توپخانه 61 محرم-هدایت اتش
مزار:مشهد-بهشت رضا(ع)