نام پدر: جهانگیر

تاریخ تولد: 15-1-1347 شمسی
محل تولد: البرز - کرج
تاریخ شهادت : 8-12-1366 شمسی
محل شهادت : سقز 
گروه توپخانه61محرم-خدمه توپ
سرباز
گلزار شهدا یافت آباد 
تهران - اسلامشهر