شهیدحسین احمدی
نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 17-1-1334 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد 
تاریخ شهادت : 4-10-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت 
بسیجی
گروه توپخانه61محرم-هدایت اتش
گلزار شهدا دهبار
خراسان رضوی - بینالود