نام پدر: علی اکبر 
تاریخ تولد: 2-2-1347 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
تاریخ شهادت : 7-7-1366 شمسی
محل شهادت : بانه 
گروه توپخانه 61محرم-جانشین اتشبار
پاسدار
گلزار شهدا مغان یا ابقد
خراسان رضوی - چناران