نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1-6-1346 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 7-9-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت
سرباز - فرمانده توپ
گلزار شهدا: درود
خراسان رضوی - نیشابورعلی اکبر