فرزند علی اکبر
تولد :1344/5/1
شهادت :1363/8/7
محل شهادت :میمک
گروه توپخانه 61محرم-دیده بان
سرباز
مزار:حرم رضوی