حسن ملک احمدی
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 30-2-1346 شمسی
محل تولد: سمنان - شاهرود
تاریخ شهادت : 18-1-1367 شمسی
محل شهادت : ماووت 
دانشجوبسیجی - دیده بان 
مدت حضور:2ماه
گلزار شهدا: شاهرود 
سمنان - شاهرود