عکس پایین از راست. مرحوم حاج خلیل هنرمند. برادر حمید خدیوی از مشهد . نفر سوم یادم رفته و آخرین نفر قاسم سعیدی ازاصفهان  سال 1361 قصر شیرینhttps://s20.picofile.com/file/8446080700/WhatsApp_Image_2022_01_08_at_19_57_46.jpeg


https://s21.picofile.com/file/8446080692/WhatsApp_Image_2022_01_08_at_19_56_05.jpeg