نام پدر:  اسماعیل
تاریخ تولد: 1-1-1348 شمسی
محل تولد: 
سرباز
تاریخ شهادت : 4-7-1367 شمسی
محل شهادت : آبادان
گلزار شهدا: جلمبادان
خراسان رضوی - جوینhttp://s6.picofile.com/file/8380576200/%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg