نام پدر: باباخان
تاریخ تولد: 3-4-1335 شمسی
محل تولد: خراسان شمالی - بجنورد 
بسیجی-متاهل
مسئول تعمیر ونگهداری
تاریخ شهادت : 16-3-1366 شمسی
محل شهادت : بانه 
گلزار شهدا: دراقانلو 
خراسان شمالی - بجنورد
https://s20.picofile.com/file/8444150068/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpeg