نام پدر: محمدعلی
تاریخ تولد: 17-1-1334 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد 
بسیجی-هدایت آتش
تاریخ شهادت : 4-10-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت 
گلزار شهدا : دهبار
خراسان رضوی - بینالود

https://s20.picofile.com/file/8444074842/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg