شهید مجیدملا عبدالله قمصری

نام پدر : محمدقاسم  

 تاریخ تولد : 1342/12/26 شمسی

 محل تولد : تهران  

بسیجی - دیدبان

  تاریخ شهادت : 1364/12/16 شمسی

 محل شهادت : فاو  

 عملیات : والفجر8

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه۵۳-ردیف۹۲-شماره۴

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستاده شهید عباس دلاور- ؟ - شهیدمجیدقمصری - چراغی - منصور ابوالقاسمی

 

 از راست  - ؟ - سید داود آیتی - شهید مجید قمصری  - ؟ -  ؟ -

 

از راست: چراغی - ؟ - علی اکبر نیکخو - شهید مجید قمصری - ؟ - ؟ - شهید بهزاد الیاسی

 

 

از راست: شادلو-؟- ؟ - دانشفر- آیتی- شهید قمصری

 

 

 

ردیف عقب:گلشنی-شادلو-؟-یاسینی   ردیف جلو:شهید قمصری-آیتی-علایی

 

 

نشسته از راست شهیدقمصری جانباز شهید کرمی

 

 

 

 

از راست:روح اللهی-؟ -آیتی-شهید قمصری- حلیمی-؟-؟-

 

 

 

 

 

ایستاده از چپ:سیاری-شهید الیاسی-شهید قمصری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از فرهنگ جبهه اشعار حماسی آن است که روحیه مقاومت را داخل وجود رزمندگان تزریق می‌کرد. نام و یاد مولای متقیان امیرمومنان علی (ع)  در هر رجز و اشعار حماسی توان مدافعان این مرز و بوم را چند برابر می‌کرد.

یکی از اشعار حماسی که در صبحگاه‌ها و خصوصا دوی صبحگاهی رزمندگان خصوصا رزمندگان تهرانی خوانده می‌شد این اشعار بود که از پادگان های آموزشی به پادگان های عملیاتی و در بین رزمندگان سینه به سینه پخش شد و تا پایان نبرد ورد و ذکر رزمندگان بود.

این اشعار به این صورت خوانده میشد که با ذکر هربند از آن؛ یکصدا رزمندگان با همه وجود فریاد می‌زدند: علی ...

شهید قمصری هم ازجمله رزمندگانی بود که در دو صبحگاهی پادگان اموزش توپخانه الغدیر سپاه در سال1362 با شعر زیر میدان داری میکرد
امام اول.....علی/  امام برتر....علی/ امام ارشد...علی / سبط پیمبر....علی / آقای قنبر...علی/ فاتح خیبر....علی/ مرد دوعالم....علی/ مرد شهادت...علی/ مرد سخاوت...علی/ مرد عدالت...علی/ چه با شجاعت...علی/ وقت عبادت...علی/ صبح سعادت...علی/ باب یتیمان...علی/ وارد مسجد...علی/ وارد محراب...علی/ سجده اول...علی/ سجده دوم...علی/ سجده آخر...علی/ به ضرب ملجم...علی/ ملجم کافر...علی/ روی مبارک...علی/ غرقه بخون شد...علی/ چنین امامی...علی/ در بستر مرگ...علی/ با حسن خود...علی/ چنین سخن گفت...علی/ چون ضارب من...علی/ بر تو اسیر است...علی/ با ضارب من...علی/ کنید مدارا...علی/ علی علی علی علی