نام پدر:نیت

محل تولد:قائم شهر

محل شهادت :کربلای 5

تاریخ شهادت :1365/10/19شمسی