شهید علی کریمی
نام پدر: رجبعلی
تاریخ تولد: 7-2-1345 شمسی
محل تولد: 
پاسدار وظیفه
دیدبان
تاریخ شهادت : 21-2-1366 شمسی
محل شهادت : بانه
عملیات کربلای10
گلزار شهدا: دیزبادسفلی 
خراسان رضوی - مشهد