نام پدر: محمدحسن
تاریخ تولد: 1-1-1342 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - سبزوار 
سرباز-بی سیم چی
تاریخ شهادت : 30-11-1364 شمسی
محل شهادت : آبادان 
گلزار شهدا: نامن 
خراسان رضوی - سبزوار

شهید والا مقام فریدون،مرحوم حاج محمد حسین( صمد) پدر شهید و جمعی از همرزمان .
شادی روح شهدا و اموات فاتحه و صلوات .

چو باید سر انجام بر خاک رفت،خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت.
(شهید گرانقدر فریدون نامنی و پدرش حاج محمد حسین نامنی( صمد))