نام پدر: عباس
تاریخ تولد: 17-10-1342 شمسی
محل تولد: ماهشهر -خوزستان
سرباز-خدمه توپ
تاریخ شهادت : 21-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا: ماهشهر 
خوزستان - بندرماهشهر