نام پدر: قدرت
تاریخ تولد: 7-4-1346 شمسی
محل تولد: 
سرباز- خدمه توپ -قدر
تاریخ شهادت : 10-11-1365 شمسی
محل شهادت : هورالهویزه 
گلزار شهدا: کرکی
خراسان شمالی - جاجرم
https://s20.picofile.com/file/8444074742/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg