نام پدر: رمضان علی
تاریخ تولد: 5-5-1346 شمسی
محل تولد: روستا حصار آستانه-اسفراین
سرباز-گردان قدر
تاریخ شهادت : 10-11-1365 شمسی
محل شهادت : هورالهویزه 
گلزار شهدا:امامزاده نظرگاه
 خراسان شمالی - اسفراین
پنجم مرداد 1346، در روستا حصار آستانه از توابع شهرستان اسفراین به دنیا آمد . پدرش رمضانعلی و مادرش گل بی بی نام داشت.او تحصیلات ابتدایی خود را با موفقیت به پایان رساند . شغل وی قالیبافی بود و به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در نهایت در دهم بهمن 1365 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و مزار وی هم اکنون در گلزار شهدا زادگاهش قرار دارد.