شهیدرضاسفیدگران
نام پدر: حسین‌قلی
تاریــخ تولـد: 1346/06/27 شمس
محل تولد : مشهد -خراسان رضوی
پاسداروظیفه
مسئولیت ها: مخابرات ،هدایت آتش،دیده بان
     محل شهادت: بانه
تاریـخ شهـادت: 1367/01/18شمسی
     گلزارشهدا:حرم مطهر امام‌رضا (ع)(بلوک۱۲۷)
مشهد-خراسان رضوی 

خاطره   
راوی :  شهید رضا سفید گران
من الان در حالیکه دستم را روی جعبه پرسنلی گذاشته ام و تلوزیون نگاه می کنم ، برای یادگاری از امشب به فکر نوشتن خاطره افتاده ام.

 الان شبکه(بی سیم) به دو تا از توپها 1و2 مأموریت داده است و گفته است هر توپ ده گلوله آماده داشته باشند و در ضمن آتشبارها هم مأموریت دارند . مثل اینکه قرار است همه یک زمان شلیک کنند و همه آتش بارها به گوش هستند تا اعلام آتش کنند و امشب هم فیلمی از سریال دیدنیها آورده اند و توسط ویدیو در سنگرمان گذاشته ایم . آقای زارع و برومند و دربانی و محمودی - حسن نژاد و طلوع و کنعانی در سنگرمان نشسته اند . ساعت 8/23 الان حدود 20 گلوله از آتش بار پشت سر هم به طرف عراقیها شلیک شد وای چه لحظه پر هیجانی است و چون کلیه آتشبارها کاتیوشا و توپهای 130 و 122 میلی متری همگی در یک زمان شلیک کردند و چه جهنمی برای عراقی ها ایجاد کردند . درست صد و پنجاه گلوله از آتشبار ها یکزمان شلیک شده و تازه الان دوباره شبکه و فرماندهی اعلام کرد که دوباره همگی آماده کنند و شلیک را پشت سر هم ادامه دهند . من الان در حالی که دارم فیلم را نگاه می کنم ، صدای شلیکهای پیاپی را از آتشبار ها می شنوم . وای بر عراقیها ، وای بر عراقیها ، وای . الان رفتم بیرون سنگرمان و آسمان را روشن می بینم از آتش دهانه های توپها . عجب لحظه زیبایی است و پر خاطره . می خواهم الان بلند فریاد بزنم ، مرگ بر آمریکا و مستکبران دنیا ، مرگ بر ظالمان و خونخواران جهانی مرگ بر شما ای کسانی که مردم مظلوم دنیا را زیر سلطة خود می گیرید . مرگ بر شما . هم اکنون از شبکه ای که مجید نام دارد اعلام شد که یکی از بزرگترین انبارمهمات های عراقی ها دور شد و هوا رفت و هنوز تمامی آتشبارها پشت سر هم در حال شلیک هست و گلوله هایش در آسمان نمایانند . تا به حال آتشبارها هزار گلوله در عرض 15 دقیقه شلیک کردند ولی به ما آتش بس دادند