نام پدر:علی محمد
تاریخ تولد: 1346/1/1شمسی
محل تولد:خراسان رضوی - مشهد
پاسدار وظیفه-خدمه توپ
تاریخ شهادت : 1365/10/22شمسی
محل شهادت :شلمچه-کربلای 5
گلزار شهدا : بهشت رضا(ع)
 بلوک:30 قطعه:56 شماره مزار:1
مشهد -خراسان رضوی