شهیدحسن ملک احمدی
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 30-2-1346 شمسی
محل تولد: سمنان - شاهرود
دانشجو
بسیجی 
مجرد
دیدبان توپخانه
تاریخ شهادت : 18-1-1367 شمسی
محل شهادت : ماووت  
مدت حضور:2ماه
گلزار شهدا: شاهرود 
سمنان

دانشجوی شهید حسن ملک احمدی در سال 46 در شهرستان شاهرود متولد شد. وی دانشجوی مقطع کاردانی رشته امور زراعی دانشگاه بیرجند بود که در تاریخ 18اردیبهشت سال 67 در منطقه عملیاتی قمیش به شهادت رسید. وی در منزل مادر بزرگ بدنیا آمد. دوره تحصیل ابتدایی شاگردی ممتاز و از نظر اخلاق، تربیت و تحصیل بی نظیر و در امور دینی سرآمد دیگر فرزندان خانواده ، وی دوره متوسطه را در شاهرود و از شاگردان ممتاز دبیرستان دکتر شریعتی بود.