نام پدر : محمدقاسم  

 تاریخ تولد : 1342/12/26  

 محل تولد : تهران  

  سن : 22 

  تاریخ شهادت : 1364/12/16  

 بسیجی - دیدبان

 محل شهادت : فاو  

 نام عملیات : والفجر8


زیارتنامه شهید