عباس دلاور

نام پدر : عبدالامیر 

  تاریخ تولد :  ۱۳۴۵/۰۲/۱۱

   محل تولد : کربلا  

 تاریخ شهادت :    1365/2/19 

  سن : 20  بسیجی     

      محل شهادت : جزیره مجنون  

     مزار : بهشت زهرا(س) قطعه 53 ردیف133 شماره 5