فرماندهی وستاد:

۱_شهید تقی جراح _ مصطفی.فرمانده گروه

۲_شهید سمائی_ غلامرضا.جانشین ستاد

 

شهدای دیدبان:

۲_شهید بیگدلی_محمدحسن

۳_شهید تجری _علی

۴_شهید دلاور_عباس

۵_شهید سفیدگران_رضا

۶_شهید سلیمانی_قربانعلی

۷_شهید شاکری مطلق_عبدالارضا

۸_شهید صدیقی مزینانی_حسن

۹_شهید عرفانی حگاگ پور_محمدرضا

۱۰_شهید کاغذلو_علی اکبر

۱۱_شهید کریمی_علی

۱۲_شهید کشوری دوغائی_ابراهیم

۱۳_شهید لطفی قرائی_غلامرضا

۱۴_شهید ملاعبدالله قمصری_مجید 

۱۵_شهید ملک احمدی_حسن

۱۶_شهید منتظری نجف آبادی _یدالله

 

شهدای گردانهای توپخانه و راکت انداز:

 

۱_شهید تقی زاده بیلندی_علی، فرمانده گردان

۲_شهید محمدزاده_حسین، جانشین گردان قدر

 

۳_شهید کامیاب_حسین، فرمانده آتشبار

 

۴_شهید کرابی_سیدهاشم ، فرمانده آتشبار

 

۵_شهید نعمتی_سیدناصر، جانشین اتشبار

 

۶_شهید اطمینان_احمد، جانشین آتشبار

 

۷_شهید جاروبی افتخاری_جواد، جانشین آتشبار

 

۸_شهید قربانی_غلامعلی، جانشین آتشبار

 

۹_شهید احمدی_حسین ،هدایت آتش

 

۱۰_شهید ترک_حمید، هدایت آتش

 

۱۱_شهید رضائی کشیزگانی_ابراهیم، هدایت آتش

 

۱۲_شهید مشهدی_محمدعلی، هدایت آتش

 

۱۳_شهید عبادی_سلیمان، هدایت آتش ، گردان قدر

 

۱۴_شهید اختیاری_زین العابدین، فرمانده توپ

 

۱۵_شهید تنها_عبدالغنی، فرمانده توپ

 

 

۱۶_شهید درودی_علی اکبر، فرمانده توپ

 

۱۷_شهید رامیار_علی اکبر، فرمانده توپ

 

۱۸_شهید زهانی_محمدحسین، فرمانده توپ

 

۱۹_شهید شاکری_رمضانعلی، فرمانده توپ

 

۲۰_شهید شم آبادی(رحیمی)_حسین، فرمانده توپ

 

۲۱_شهید غلامی_محمدهاشم، فرمانده توپ

 

۲۲_شهید فلاحت کار_محمدرضا، فرمانده توپ

 

۲۳_شهید قربانی_محمدحسین، فرمانده توپ

 

۲۴_شهید فیضی الیاتو_گل محمد، فرمانده توپ

 

۲۵_شهید محمدی پور_حسین، فرمانده توپ

 

۲۶_شهید محمدی_علی جمعه، فرمانده توپ

 

۲۷_شهید محمدی_برات الله، فرمانده توپ

 

۲۸_شهید میهن پرور_محمدحسین، فرمانده توپ

 

۲۹_شهید یعقوبی_حسن، فرمانده توپ

 

۳۰_شهید صالحی_علی، فرمانده توپ ، گردان فجر

 

 

۳۱_شهید آخری _عباسعلی، خدمه توپ

۳۲_شهید آزرده_عباس، خدمه توپ

۳۳_شهید برادران قندچی_مجتبی، خدمه توپ

۳۴_شهید بی یارفدافن_حسن، خدمه توپ

۳۵_شهید پائیده_قربان، خدمه توپ

۳۶_شهید پریشان توندری_حجت، خدمه توپ

۳۷_شهید حسینی زین آبادی_حبیب، خدمه توپ

۳۸_شهید حسینی_احیا، خدمه توپ

۳۹_شهید حسنی برگوئی_طیب، خدمه توپ

۴۰_شهید حیدری_امین الله، خدمه توپ

۴۱_شهید خدادادی مزار_محمدرضا، خدمه توپ

۴۲_شهید رجبی_محمد، خدمه توپ

۴۳_شهید رجبیان_محمدعلی، خدمه توپ

۴۴_شهید رستم طاهری_نوروز، خدمه توپ

۴۵_شهید رفعتی_محمد، خدمه توپ

۴۶_شهید ریحانی_محمد، خدمه توپ

۴۷_شهید ساعدی بنه گز_غلامحسین، خدمه توپ

۴۸__شهید سعیدی قاضلو_امرالله، خدمه توپ

۴۹_شهید صابری تولائی_محمود، خدمه توپ 

۵۰_شهید عباس زاده بنهنگی_علی، خدمه توپ

۵۱_شهید عزیزی_محمدرضا، خدمه توپ

۵۲_شهید عسگری_محمد، خدمه توپ

۵۳_شهید علیجانی_علی، خدمه توپ

۵۴_شهید قدیری_قربان علی، خدمه توپ 

۵۵_شهید گلستانی_عباسعلی،  خدمه توپ

۵۶_شهید محمودی زاوه_حسین، خدمه توپ

۵۷_شهید غلام زاده رودخانه ئی_علی اصغر، خدمه توپ

۵۸_شهید پسندی_غلامرضا، خدمه توپ _گردان کاتیوشا

۵۹_شهید خانی_حبیب الله، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۰_شهید زنگوئی_محمدعلی، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۱_شهید عباسی_قربان محمد، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۲_شهید کلاته ای_حیدرعلی، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۳_شهید محمدی_علی، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۴_شهید میرزازاده_اسماعیل، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۵_شهید نوری_رجبعلی، خدمه توپ ، گردان قدر

۶۶_شهید میرزائی باغان_ابراهیم، خدمه توپ

۶۷_شهید نامداری_غلامعلی، خدمه توپ

۶۸_شهید نخیلی نژاد_عبدالحسن، خدمه توپ

۶۹_شهید نعمتی_علی اکبر، خدمه توپ

۷۰_شهید وهاب رجائی_داود، خدمه توپ

۷۱_شهید همائی_رمضان، خدمه توپ

۷۲_شهید یعقوبی جراغلی_بهرام، خدمه توپ

۷۳_شهید سلطانی_مهدی، خدمه توپ

۷۴_شهید زمانی_حسین، خدمه توپ

۷۵_شهید نصیری_عبدالله، خدمه توپ

۷۶_شهید خزاعی_محمدحسین، خدمه توپ

۷۷_شهید خالقی_محمدعلی، خدمه توپ

۷۸_شهید مهرجو_غلامحسین، خدمه توپ

۷۹_شهید درگاهی_صمد، خدمه توپ

۸۰_شهید مسگران کریمی، خدمه توپ

۸۱_شهید نجاتی_رضا، خدمه توپ

۸۲_شهید محمدی_حسین، خدمه توپ

 

مخابرات:

 

 

1_شهید نامنی_فریدون،  بی سیم چی

 

2_شهید مخیلی نژاد_عبدالله، بی سیم چی

 

3_شهید ثباتی_غلامحسین، بی سیم چی

 

4_شهید حشمتی_علی اکبر، بی سیم چی

 

5_شهید وثوقی_سیدحبیب الله، بی سیم چی

 

 

6_شهید محمدی_محمود، مخابرات

 

7_شهید بختیاری_علی، مخابرات

 

8_شهید شاهرخی_اسدالله، مخابرات

 

9_شهید نورمحمدی هدک_عزیز الله، مخابرات

 

 

سایر رده ها:

۱_شهید ایمانی_محمدرضا، مسئول تعمیر و نگهداری

۲_شهید ابراهیم پور_سیدمهدی، راننده

۳_شهید جمال آبادی_رضا، راننده

۴_شهید صالح پور_کریم، راننده

۵_شهید نیک فر_رضا، راننده

۶_شهید عربشاهی_سیدحسین، قایقران

۷_شهید ذاکری اسفیوخی_حسین، مسئول ترابری

۸_شهید شیخی زاده_محمدحسین، معاون پشتیبانی

۹_شهید شجاعی_رجبعلی، مهندسی

۱۰_شهید قره خانی_امیرعلی(امید)، خدمات اداری_فنی

۱۱_شهید حیدربیگی_علی اکبر، نیروی انسانی

۱۲_شهید اعلمی_میرعلی، پشتیبانی آتش

 

۱3_شهید اتفاق_حسین

 

۱4_شهید اسماعیلی_سیدمصطفی

 

۱5_شهید جلمبادانی_رمضانعلی

 

۱6_شهید چهکندی_مهدی

۱7__شهید داودی_عباس

۱8_شهید کاظمی_رمضانعلی

19_شهید حسینی_حسن

۲0_شهید میرزائی_ابوالفضل

۲1_شهید تدبیری_قربانعلی

۲2_شهید یزدی_حسین

۲3_شهید پناهی_نادر

۲4_شهید قیری بیدایی_عباس

۲5_شهید دریایی_محمدرضا

۲6_شهید جلالوند_زهدین