یادواره شهیدان و رزمندگان گروه توپخانه 61 محرم

شهید حسن غازی اصفهانی

شهید حاج مصطفی تقی جراح

شهید مدافع حرم، غلامرضا سمائی

شهیدعلی تقی زاده بیلندی

شهید ابراهیم پور - سیدمهدی

شهید اتفاق-حسین

شهید احمدی-حسین

شهید اعلمی-میر علی

شهید آخری-عباسعلی

شهید اختیاری-زین العابدین

شهید آزرده-عباس

شهید اسماعیلی-سیدمصطفی

شهید اطمینان-احمد

شهید الیاسی-بهزاد

شهید ایمانی-محمدرضا

شهید بختیاری-علی

شهید برادران قندچی-مجتبی

شهید بیگدلی - محمدحسن

شهید بی یارفدافن-حسن

شهید پائیده - قربان

شهید پریشان ‌توندری‌-حجت

شهید پسندی-غلامرضا

شهید پناهی-نادر

شهید تدبیری-قربانعلی

شهید ترک- حمید

شهید تنها-عبدالغنی

شهید تجری-علی

شهید ثباتی- غلامحسن

شهید جاروبی افتخاری-جواد

شهید جلالوند-زهدین

شهید جلمبادانی - رمضانعلی

شهید جمال آبادی-رضا

شهید چهکندی- مهدی

شهید حسینی-حسن

شهید حسینی زین ابادی-حبیب

شهید حسینی-احیا

شهید حسنی برگوئی - طیب

شهید حشمتی-علی اکبر

شهید حیدربیگی-علی اکبر

شهید حیدری-امین الله

شهید خدادادی مزار-محمدرضا

شهید خالقی-محمدعلی

شهید خانی - حبیب الله

شهید خزاعی-محمدحسین

شهید داودی-عباس

شهید درگاهی-صمد

شهید درودی-علی اکبر

شهید دریایی-محمدرضا

شهید دلاور-عباس

شهید ذاکری اسفیوخی-حسین

شهید رامیار-علی اکبر

شهید رجبی-محمد

شهید رجبیان-محمدعلی

شهید رستم طاهری-نوروز

شهید رضائی کشیزگانی-ابراهیم

شهید رفعتی-محمد

شهید ریحانی-محمد

شهید زنگوئی-محمدعلی

شهید زمانی-حسین

زهانی-محمدحسین

شهید ساعدی بنه گز-غلامحسین

شهید سعیدی قاضلو- امرالله

شهید سفیدگران-رضا

شهید سلطانی-مهدی

شهید سلیمانی-قربانعلی

شهید شاکری-محمد

شهید شاکری- رمضان علی

شهید شاکری مطلق-عبدالرضا

شهید شاهرخی-اسدالله

شهید شجاعی-رجبعلی

شهید شم آبادی(رحیمی)-حسین

شهید شیخی زاده-محمدحسین

شهید شیرالی-فاضل

شهید صابری تولائی - محمود

شهید صالحی-علی

شهید صالح پور-کریم

شهید صدیقی مزینانی- حسن

شهید ضمیری بیداری-عباس

شهید عباس زاده بنهنگی-علی رضا

شهید عبادی-سلیمان

شهید عباسی- قربان محمد

شهید عرفانی حکاک پور-محمدرضا

شهید عربشاهی-سیدحسین

شهید عزیزی-محمدرضا

شهید عسگری-محمد

شهید علیجانی-علی

شهید غلامی-محمدهاشم

شهید غلام زاده رودخانه ئی-علی اصغر

شهید فلاحت کار-محمدرضا

شهید فیضی الیاتو-گل محمد

شهید قدیری-قربان علی

شهید قربانی-غلام علی

شهید قربانی-محمدحسین

شهید قره خانی-امیر علی(امید)

شهید قیری بیدایی-عباس

شهید کاظمی-رمضان علی

شهید کاغذلو-علی اکبر

شهید کامیاب-حسین

شهید کریمی- علی

شهید کرابی - سیدهاشم

شهید کشوری دوغائی - ابراهیم

شهید کلاته ای -حیدرعلی

شهید گلستانی-عباسعلی

شهید لطفی قرائی- غلامرضا

شهید محمدی-محمود

شهید محمدی پور-حسین

شهید محمدی-علی

شهید محمدی-علی جمعه

شهید محمدپور- حمید

شهید محمدزاده-حسین

شهید محمدی-برات اله

شهید محمدی -حسین

شهید محمودی زاوه - حسین

شهید مخیلی نژاد- عبدالله

شهید مسگران کریمی

شهید مشهدی-محمدعلی

شهید ملا عبدالله قمصری-مجید

شهید ملک احمدی-حسن

شهید منتظری نجف آبادی- یدالله

شهید مهرجو -غلامحسین

شهید میرزازاده- اسماعیل

شهید میرزائی-ابوالفضل

شهید میرزایی باغان-ابراهیم

شهید میهن پرور-محمدیوسف

شهید نامداری-غلامعلی

شهید نامنی - فریدون

شهید نجاتی- رضا

شهید نخیلی نژاد-عبدالحسن

شهید نصیری-عبدالله

شهید نعمتی-علی اکبر

شهید نعمتی- سید ناصر

شهید نور محمدی هدک-عزیزالله

شهید نوری - رجبعلی

شهید نیک فر-رضا

شهید وثوقی-سیدحبیب اله

شهید وهاب رجائی-داود

شهید یعقوبی-حسن

شهید یزدی-حسین

شهید یعقوبی جراغلی- بهرام